وظایف هیات نظار

:: وظایف هیات نظار

الف)تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد . ب)در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد . ج)دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق العاده د)اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکی هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند(م 167 ق.ت) ه)اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده ، همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع رادر گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند(م 168 ق.ت) و)تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نمایند او )در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل کند. (م 170 ق.ت)

15-شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا (م 111 ق.ت)

16-اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید . اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد . (م 111 ق.ت)

17-در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نمایند. (م 112 ق.ت)

18-سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید در صدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره )احتیاطی منظور گردد.

19-شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

1-وقتی که شرکت مقصودی که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است .

2-وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد .

3-در صورتی که شرکت ورشکست شود.

4-در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .

5-در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته ویکی از  شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.

6-در مورد فوت یکی از شرکا ، اگر به موجب اساسنامه پبش بینی شده باشد . (م 93و114 ق.ت)

20-اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

الف:موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب:کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج:مدیرانی که با نبودین صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور ،منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. (م 115 ق.ت)

21-ثبت کلیه شرکتهای مذکور (سهامی عام سهامی خاص-با مسئولیت محدود- تضامنی نسبی مختلط غیر سهامی تعاونی)در این قانون (قانون تجارت ) الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکتها است. (م 196 ق.ت)

22-در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت ، خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد . (م 196 ق.ت)

منبع : مقالات ثبت برند و لوگووظایف هیات نظار
برچسب ها : شرکت ,شرکا ,صورت ,الشرکه ,سرمایه ,نقدی ,مجمع عمومی ,هیات نظار ,صورت دارایی ,کرده باشند ,سرمایه شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی)

:: مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی)

1-تقاضای شرکت در 2 نسخه

2-گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی :اصل و کپی آن .

3-اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر 2 نسخه اصل.

4-صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام ، خاص ، تعاونی و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر انحلال شرکت .

5-تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شرکت.

6-اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم.

 تذکر 1-اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه کنند . در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مرکزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذکر 2- کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است .

تذکر 3-در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیر الانتشار کافی است .

تذکر 4-در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیر الانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد ..

 

 

منبع : مقالات ثبت برند و لوگومدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی)
برچسب ها : بازرگانی ,کارت ,اشخاص ,حقوقی ,درخواست ,صورت ,کارت بازرگانی ,ارائه درخواست ,تنها ارائه ,اعلام مفقودی ,روزنامه کثیر ,تنها ارائه درخواست ,بازرگانی

مقام صلاحیتدار برای جستجوی بین المللی تحت نظام معاهده همکاری اختراع

:: مقام صلاحیتدار برای جستجوی بین المللی تحت نظام معاهده همکاری اختراع

با توجه به ماده 15 معاهده همکاری اختراع، جستجوی بین المللی توسط مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی انجام خواهد شد که می تواند یک اداره ملی باشد و یا یک سازمان بین الدولی نظیر مؤسسه بین المللی اختراع کهاز جمله وظایف آن تهیه گزارشات جستجوی مسنتند در خصوص سابقه اختراع ادعائی که درمورد اختراعات موضوع اظهارنامه هاست. اگر تا زمان تأسیس یک (( مرجع واحد صلاحیتدارجستجوی بین المللی))  مراجع متعدد جستجوی بین المللی وجود داشته باشد، هر اداره دریافت کننده بر طبق مقررات موافقت نامه قابل اجرا مذکور در شق (ب) بند (3) این ماده، مرجع یا مراجع صالح برای جستجو در مورد اظهارنامه های بین المللی به وسیله مجمع منصوب خواهند شد.هر اداره ملی و یا هر سازمان بین الدولی که واجد شرایط مذکور در شق (ج) این بند باشد می تواند به عنوان مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی تعیین گردد.

این انتصاب مشروط به رضیات اداره ملی یا سازمان بنی الدولی مورد نظر برای انتصاب و نیز انعقاد یک موافقتنامه بین آن ادره یا سازمان و دفتر بین المللی مکه به تأیید مجمع برسد خواهد بود. این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرقین بالاخص تعهدات رسمی اداره یا سازمان فوق الذکر در مورد اعمال و رعایت کلیه قواعد عمومی را مشخص خواهد نمود.

حداقل الزامات و شرایط لازم، بالاخص در حصوص نیروی انسانی و اسناد که هر اداره یا سازمان باید قبل از انتصاب و هم چنین در طول مدت انتصاب همواره آنها را رعایت نماید در آیین نامه تعیین خواهد شد.

انتصاب برای مدت معینی صورت خواهد گرفت و این مدت قابل تمدید برای دوره های بعدی است.

مجمع قبل از تصمیم گیری در خصوص انتصاب هر اداره ملی ویا سازمان بین الدولی یا تصمیم گیری درباره تمدید دوره انتصاب یا قبل از تصویب خاتمه انتصاب، اظهارات اداره یا سازمان مربوطه را استماع و پس از تشکیل کمیته همکاری فنی موضوع ماده 56 این معاهده نظر آن کمیته را نیز اخذ خواهد نمود.

 

منبع : مقالات ثبت برند و لوگومقام صلاحیتدار برای جستجوی بین المللی تحت نظام معاهده همکاری اختراع
برچسب ها : المللی ,سازمان ,اداره ,انتصاب ,جستجوی ,مرجع ,تصمیم گیری ,خواهد نمود ,صلاحیتدار جستجوی ,مرجع صلاحیتدار ,معاهده همکاری ,مرجع صلاحیتدار جستجوی

انصراف و عدم پیگیری یک ادعا

:: انصراف و عدم پیگیری یک ادعا

ادعا در یک اظهارنامه اختراع، محدوده حمایتی اختراع را تعیین و مشخص می کند و در اظهارنامه ثبت اختراع، ادعا باید واصح و مجز باشدو در معاهده ثبت اختراع این اختیار برای متقاضی پیش بینی شته که ظرف مهلت معینی مسبت به اصلاح ادعا یا ادعاها اقدام کند. همچنین این اختیار برای متقاضی است که نسبت به ادعایی که در اظهارنامه ثبت اختراع کرده عدول و انصراف حاصل کند.

منبع : مقالات ثبت برند و لوگوانصراف و عدم پیگیری یک ادعا
برچسب ها : ادعا ,اختراع ,اظهارنامه ,برای متقاضی ,اختیار برای

مدیران و قانون مجازات اسلامی

:: مدیران و قانون مجازات اسلامی

صاحب نظران علم حقوق، حقوق جزا را به دو بخش تقسیم گرده اند:

حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی:

حقوق جزای عمومی از جرائم به طور عام و حدود و مسئولیت های جزائی و همچنین از تکرار و تعدد جرم، مباشرت، معاونت و شراکت در جرم و مواردی از این قبیل بحث می کند، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،  که در 497 ماده و 103 تبصره به تصویب رسیده و سپس طی ماده واحده مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی، به مدت ده سال دیگر نیز تمدید گردیده است. روشنگری های این قانون را در موارد فوق الذکر که در ارتباط با حقوق جزای عمومی است بیان می دارد و آگاهی از مواد آن به صورت بسیار ضروری برای مدیران مفید به نظر می رسد. موادی از این قانون در ارتباط با منظور فوق در این فصل گردآوری و تدوین گردیده است.

 ماده9- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدۀ خسارات وارده نیز برآید.

ماده26- در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

ماده42- هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی (خطائی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات  او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.

ماده43- اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز، تعزیر می شوند:

1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد ارتکاب ارائه دهد.

3- هرکس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون با شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

منبع : مقالات ثبت برند و لوگومدیران و قانون مجازات اسلامی
برچسب ها : مجازات ,جزای ,حقوق ,ارتکاب ,خواه ,وقوع ,حقوق جزای ,باشد خواه ,جزای عمومی ,مجازات فاعل ,فاعل مستقل ,قانون مجازات اسلامی

محل فعالیت تجاری

:: محل فعالیت تجاری

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا  اجاره در اختیار مودی می باشد .

منبع : مقالات ثبت برند و لوگومحل فعالیت تجاری
برچسب ها : فعالیت ,فعالیت تجاری

وظایف حوزه های مالیاتی

:: وظایف حوزه های مالیاتی

حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید . 

پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید . در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان" محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد" .مهر و امضا گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .


منبع : مقالات ثبت برند و لوگووظایف حوزه های مالیاتی
برچسب ها : مالیاتی ,حوزه ,نماید ,امضا ,مؤدی ,اجاره ,اجاره نامه ,حوزه مالیاتی ,شماره اقتصادی ,اطلاعات هویتی

نحوه در خواست شماره اقتصادی

:: نحوه در خواست شماره اقتصادی

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه  کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه  مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید .


منبع : مقالات ثبت برند و لوگونحوه در خواست شماره اقتصادی
برچسب ها : اقتصادی ,شماره ,حوزه ,هویتی ,شماره اقتصادی ,اطلاعات هویتی ,صورت داشتن

تماس با ما

:: تماس با ما

موسسه ثبت شرکتها و برند ونک مفتخر است که با داشتن سالها تجربه در زمینه ثبت و برند شرکتها و با داشتن کادری مجرب و نخبه در انجام فعالیت های زیر در خدمت شما مشتریان عزیز باشد.

فعالیت های این موسسه به قرار زیر است. 

1- ثبت شرکت و رتبه بندی در تهران 

2- راهنمای متقاضیان ثبت شرکت 

3- حسابداری و حسابرسی 

4- تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

5- مشاوره رتبه انفورماتیک 

6- مشاوره رتبه پیمانکار 

7- اخذ مهندس جهت رتبه بندی پیمانکار 

8- ثبت صورتجلسات شرکتها 

9- صلاحیت وزارت کار 

10- ثبت شرکت در کیش 

11- ثبت اختراع 

12- اخذ طرح توجیهی 

13- موافقت اصولی و جواز تاسیس 

14- ثبت علائم و لوگو و برند تجاری 

15- انجام انحلال شرکتها و تغییرات 

16- مشاوره و اخذ کارت بازرگانی 

17- مشاوره و اخذ کد اقتصادی 

18- مشاوره و اخذ ایزو 

آدرس: میدان ونک – خیابان ملاصدرا – بین پل کردستان و چهارراه شیراز – پلاک 76 – ساختمان ثبت ونک 

تلفن های تماس : 02188623050 – 02188623060 

وب سایت www.sabtebrand.com

منبع : مقالات ثبت برند و لوگوتماس با ما
برچسب ها : مشاوره ,رتبه ,برند ,شرکتها ,مشاوره رتبه ,رتبه بندی